Tot i que els límits siguin molt difusos, aquest mes reflexionem sobre l'art com a concepte. Què és l'art i què suposa per a les persones socials i culturals? Al llarg de la història, el concepte d'art ha evolucionat significativament, adaptant-se i redefinint-se segons les circumstàncies socials, polítiques i tecnològiques de cada època. Aproxima't a la definició de l'art a través del nostre blog.


Què és l'art?

A què fem referència quan avui parlem d'art? Quan comença a definir-se el concepte? En termes generals, a les societats occidentals, i encara que es tracti d'un concepte subjectiu, avui entenem l'art com una manifestació de la creativitat humana, un reflex de la nostra identitat, les nostres emocions, pensaments i cultura: un intent per plasmar, a través de símbols, les nostres inquietuds. La Reial Acadèmia Espanyola defineix la paraula art com a “Capacitat, habilitat de fer alguna cosa” o com una “Manifestació de l'activitat humana mitjançant la qual s'interpreta la realitat o es plasma el que s'imagina amb recursos plàstics, lingüístics o sonors”.

 


Quan apareix el concepte d'art tal com el coneixem?

Durant el Renaixement l'art va adquirir una nova dimensió de valor estètic. Artistes com Leonardo da Vinci i Miguel Ángel no només buscaven la perfecció tècnica, sinó que també exploraven la bellesa i la proporció com a components essencials a les seves obres. Aquest període va consolidar la noció d'art com una cosa que transcendeix la simple representació per convertir-se en la recerca del sublim. Tot i això, Shiner (2010) exposa: “S'ha donat per fet que l'art, com una activitat autònoma, té els seus orígens en el Renaixement. Tot i això, la invenció de l'art va passar entre els segles XVII i XVIII (Shiner, 2010) després de la seva gradual separació dels oficis artesanals i de l'aparició de l'hàbit de col·leccionar objectes exòtics per part de l'aristocràcia europea” (Cervantes, Tostado i Rodríguez, 2021).


Disciplines artístiques

L'art inclou una àmplia varietat de disciplines, cadascuna amb les seves tècniques, materials i tradicions. Tradicionalment, es reconeixen nou disciplines artístiques:

Pintura
Escultura
Literatura
Música
Arquitectura
Dansa
Cinema
Fotografia
Art seqüencial (còmic)


No obstant això, hi ha moltes altres disciplines no incloses dins de les belles arts que també es poden considerar un art com la moda, l'art urbà, la gastronomia, la ceràmica o l'orfebreria, entre d'altres.
 

Què determina si un objecte és art?

Determinar si un objecte és art o no, és una qüestió complexa que ha estat debatuda durant segles. Tradicionalment, es considerava que l'art havia de complir certs criteris estètics, com la bellesa i l'harmonia. Amb l'arribada de l'art modern i contemporani, però, aquests criteris es van ampliar per incloure l'originalitat, la intenció de l'artista i la capacitat de provocar una resposta emocional o intel·lectual a l'espectador.

El professor i filòsof Arthur Danto parla en la teoria de dues condicions que li permeten distingir què és una obra d'art i què un simple objecte:
La primera condició ha de ser que l'objecte ha de tenir un significat, ha de ser un vehicle per expressar alguna cosa.
La segona és la concepció de l'obra d'art com a materialització de la idea i com a idealització de la matèria. Va introduir la idea que el que defineix una obra d'art és el seu context al “món de l'art”. Segons Danto, “una obra d'art pot ser un objecte qualsevol, però no qualsevol objecte, perquè a la cosa se li ha de sumar una idea” (Scheck, 2015). Aquesta visió subratlla la importància de la interpretació, el context i la recepció de la definició de l'art.
 

Per què l'art és important?

És fàcil creure que l'art no té un ús, ja que no representa una activitat bàsica per a la supervivència, però des dels seus inicis l'art ha estat fonamental per al desenvolupament de les societats: va començar com una manera de representar com percebíem l'univers amb un sentit màgic i espiritual. Avui dia, és sabut que l'art compleix moltes altres funcions:

És una manera d'expressió personal i col·lectiva: l'art permet als individus i comunitats expressar les seves identitats, emocions i experiències.
Genera educació i consciència: mitjançant l'art, les persones poden aprendre sobre diferents històries, cultures i perspectives respecte a un tema.

Contribueix al desenvolupament cognitiu: la participació en activitats artístiques estimula el cervell, fomentant la creativitat i el pensament crític.

Transformació social: l'art pot ser una poderosa eina per al canvi social, abordant temes de justícia, drets humans i medi ambient.


El valor de la col·lecció de la Casa Museu Nuria Pla

La Casa Museu Nuria Pla acull una col·lecció única que reflecteix la rica artesania dels mestres espanyols durant el període Barroc. La col·lecció inclou peces d'art moble tradicional, art decoratiu així com peces exclusives de luxe i acabats sorprenents que ofereixen una visió integral del desenvolupament artístic de l'època. A la Casa Museu Nuria Pla, estem compromesos amb la promoció i el suport de les arts, reconeixent el seu poder per inspirar i transformar. Et convidem a explorar la nostra col·lecció i participar en les nostres visites guiades per celebrar com l'art ens ajuda a aprendre i ens reconnecta amb el nostre passat.
 

FONTS

Real Academia Española https://dle.rae.es/arte
 
Cervantes, M. A., Tostado Reyes, J. A., & Rodríguez Bárcenas, E. J. (2021). Análisis sobre la dificultad de definir y conceptualizar el arte en el siglo XXI, a partir de su práctica, la sociedad y lo social. HArtes, 2(4), 4-25. https://revistas.uaq.mx/index.php/hartes/article/view/378
 
Alcaraz, M.J (2066) La teoría del arte de Arthur Danto. Universidad de Murcia. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=5852
 
Scheck, D.O (2015) Páginas de Filosofía, Año XVI, Nº 19 176-197 Departamento de Filosofía, Universidad Nacional del Comahue ISSN: 0327-5108; e-ISSN: 1853-7960 http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/filosofia/index
 
Shiner, L. (2004) La invención del arte: una historia cultural. Paidós Estética 36. Recuperado de: https://lenguajesartisticos1.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/05/shiner-la-invencic3b3n-del-arte1.pdf